Házení svatební kytice

Svatba je den, který je jedinečný a bude uchován v našich myslích mnoho let. Ke svatbě patří mnoho zvyků. Tradice říká, že květinu by měl zajistit ženich. Svatební kytici si moderní nevěsta může sama vybrat a objednat, ale nesmí její finální podobu spatřit dříve než ve svatební den, kdy ji přinese ženich. Na konci svatební hostiny hází nevěsta kytici do davu svobodných dívek, ta která květinu chytí, se prý do roka vdá.

Pokud chcete tradici házení kytice dodržet, ovšem chcete si tu vaši květinu usušit a uchovat na památku, domluvte se s floristou a nechte si udělat zmenšenou repliku bez velkých ozdob :-)

Házení svatební kytice
Házení svatební kytice